Redskaper og festemidler

Verktøy er spesialiserte redskaper som brukes for å lage eller bearbeide et arbeidsstykke, for eksempel sag eller hammer. Ordet verktøy brukes også mer generelt om hjelpemidler for å utføre en jobb, både fysiske redskaper, digitale hjelpemidler, tips og metoder. . Hele artikkelen

Ny artikkel