Flyndreskje, ekstra smal murskje som brukes på trange steder hvor det er vanskelig å komme til med vanlig murskje.