Skiftenøkkel, stillbar skrunøkkel som kan innstilles efter mutterens størrelse.