Murskje, håndverktøy, en oftest trekantet stålplate med håndtak, brukes ved muring og pussing, bl.a. til påkasting av mørtel.