Fallhammer er en maskinhammer der hammerklossen løftes maskinelt, vanligvis mellom to og seks meter, hvoretter den faller fritt ned på arbeidsstykket. Fallhammer blir mest benyttet ved senkesmiing. Se også hammer.