Bøyetre, treredskap som kurvmakere bruker til å bøye tykkere materialer med. Er redskapet laget av metall, kalles det bøyejern.