Dor, konisk stålverktøy som brukes til å utvide huller, drive ut nagler, drive inn spiker eller lignende.