Kybel er et mindre, bøtteformet trekar som var et gammelt bergverksredskap. Tidligere ble kybel brukt til transport av erts, men den var også vanlig emballasje ved frakt av ost.