Strekmåt, strekmål, snekkerredskap for oppmerking av streker parallelt med kanter på arbeidsstykket. Redskapet består av en føringskloss med en gjennomgående, stillbar arm med en liten stålpigg i enden. Ved å forskyve armen kan man forandre avstanden mellom føringsklossen og piggen.