Faffer, mothold til hamring av for eksempel metallplater; kan festes i en skrustikke, eller på annen måte.