Fyrjern er et bøkkerredskap; en rund beholder av jernsprinkler som ble fylt med høvelspon, tent på og satt ned i en tønne. Oppvarmingen gjorde treet bøyelig, og stavene ble derved lettere å tvinge sammen.