Gjengebakke, eldre todelt skruesnitt (gjengeverktøy) som brukes til å skjære gjenger på bolter, tapper og rørender. Snittet skrus fast i et svingjern med en bakkeholder og dreies rundt tappen.