Lade, eller laugslade er et låsbart og oftest fint forarbeidet skrin. Det ble brukt, og brukes til dels fortsatt, av håndverkslaugene til oppbevaring av verdigjenstander, som protokoller, oldermannsklubbe og eventuelt penger. Laden skulle være åpen under laugsmøtene, og det knytter seg visse seremonier til åpningen og lukkingen av laden.