Tvinge, vinde, bøkkerredakap for å tvinge sammen stavene på en tønne før båndene settes på.