Geitfot, kort brekkjern (kubein) av eldre type. Brukt innen lafting og tømring. Jfr. geisfuss.