Båndkniv er en kniv med håndtak i hver ende. Den brukes blant annet til barking av trevirke og som bøkkerredskap ved fremstilling av tønner og lignende.