Herdenu, gammelt navn på karet med herdevann som ble brukt ved herding av smidde gjenstander, se smiing. Andre navn er herdslekopp, herdslekupe, herdetro eller herdslestamp. De gamle smeder hadde egne, hemmelige oppskrifter på herdevann som skulle gi særlige egenskaper til det ferdige produkt. I resepten kunne inngå både dyreblod, urin, sprit og urter.