Kryssjern, bøkkerredskap som brukes til å lage spor for innfelling av bunn og lokk i tønner og laggede kar (kar av trestaver).