Falseben, redskap av ben, plast eller metall til preging (innprenting), merking eller glatting av lær og andre materialer, formet som et sløvt knivblad.