Boltetang, kraftig spesialtang som brukes til kapping av bolter, armeringsstål og lignende.