Dørslag er et stempel eller dor med skaft til å slå huller gjennom metall eller drive ut nagler eller lignende med.