Håndverk

Håndverk, produksjonsform som for en stor del krever håndarbeid og personlig innsikt, og som forutsetter opplæring og lang øvelse. Håndverkere benyttet opprinnelig bare enklere verktøy, men har etter hvert også tatt i bruk maskiner og andre teknologiske hjelpemidler. Noen håndverksfag er fortrengt av fabrikkmessige produksjonsformer som gjør produktet billigere, og enkelte håndverk er i vår tid vesentlig begrenset til reparasjonsarbeider. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Håndverk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 2 kategorier:

  1. Redskaper og festemidler
  2. Teknikker og materialer i håndverk

Inneholder 49 artikler: