Huggjern, særlig brukt i snekker- og tømrerfagene. Jernet drives helst inn ved slag med treklubbe, ikke hammer.