Dykker, eller inndriver; i snekkerfaget redskap til å slå en dykkert (spiker med lite hode) inn i treverket med.