Drivholt, formet trestykke som brukes i bøkkerverksted til å drive tønnebåndene ned på tønnene med ved hjelp av en diksel.