Dykkert er en spiker eller stift med lite hode som kan slås helt inn i materialet (skjult spikring). Dykkerten slås det siste stykket inn med en dykker.