Rørvalse, verktøy som forsyner rør med et trompetlignende utløp ved en kombinasjon av utdoring (utsprengning) og valsing. Brukes for å feste rør i dampkjeler eller i andre trykkjeler.