Jordbor, bor til boring i jordarter for geologiske og tekniske undersøkelser; spesialredskap ved nedsetting av stolper.