Flikk, lite stykke lær, metall eller lignende, brukt til å lappe eller bøte, flikke noe med. I skomakerterminologi særlig om lapp på hæl eller såle.