Justersag, kløyvsag, sirkelsag til kløyving av heltre, og lengde- og breddejustering av arbeidsstykker som er rettet og høvlet. Selve arbeidsbordet er festet til et solid stativ, og på arbeidsbordet er det montert anlegg for arbeidsstykket. Sagbladet er festet til sagspindelen med klemskiver, og kan heves og senkes, evt. også skråstilles opp til 45° i forhold til arbeidsbordet.