Flatraker, fyrbøterredskap som brukes til rensing av fyringsovner (ildsteder).