Materialfysikk

Materialfysikk er en gren av fysikkfaget som tar for seg de fysiske egenskapene til materialer, inkludert optiske, magnetiske, elektriske og strukturelle egenskaper. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Linder

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 74 artikler: