Materialfysikk er en gren av fysikkfaget som tar for seg de fysiske egenskapene til materialer, inkludert optiske, magnetiske, elektriske og strukturelle egenskaper.. Hele artikkelen

Ny artikkel