Torstein Jøssang, norsk fysiker, cand.real. ved Universitetet i Oslo 1962, dr.philos. 1968, professor fra 1987. Sammen med J. Feder startet han i 1973 en forskningsgruppe for kritiske fenomener, som har stor betydning både innen norsk og internasjonal forskning. Jøssang har arbeidet innen teoretisk og eksperimentell materialforskning, og har gitt viktige bidrag innenfor elastisitetsteorien og studiet av faseoverganger, kritiske fenomener, porøse medier og fraktaler.