Faststoff-kjemi, den del av kjemien som befatter seg med fremstillingsmåte og egenskaper for faste stoffer, vanligvis av uorganisk natur. Faststoff-kjemi danner sammen med faststoff-fysikk den vitenskapelige basis for materialvitenskap og -teknologi. 99 % av alle uorganiske forbindelser er faste stoffer.