Donoratom, et fremmedatom i en isolerende eller halvledende krystall, som kan avgi ett eller flere elektroner til krystallens ledningsbånd, og dermed forandre dens elektriske ledningsevne (konduktans). Når donoratomene avgir elektroner, øker antallet av negative ladningsbærere i krystallen.