I materialsammenheng, en feil på atomært nivå, fortrinnsvis i et krystallinsk materiale. Defekter har enorm betydning for materialegenskaper. Man skiller mellom fysiske (dislokasjoner) og kjemiske defekter, f.eks. feil type atom (substitusjon), manglende atom (vakans), feilplassert atom (interstitielt atom).