Stikk, knoper og spleis

Ulike former for knuter. Å "knope" kommer av å knytte sammen. I sjømannsspråket er stikk en spesiell knytting eller legging, slynging av et tau (oftest med enden, tampen) for å forbinde det til et annet tau (f.eks. flaggstikk) eller sette det fast på et rundholt el.l. (halvstikk, pålestikk, tømmerstikk). Et stikk skal lett la seg løse igjen. Prinsippet er oftest at tampen beknipes av «halende part», den som det kommer kraft eller trekk på. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Stikk, knoper og spleis

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 12 artikler: