Nakkestikk, engelskmann, stikk som lett lar seg løse, benyttes for å feste et tau til en krok. Se stikk og knoper.