Sjømannsgarn, tidligere kalt skipsmannsgarn, tjæret eller utjæret, noe kraftigere garn som benyttes til forskjellige sjømannsarbeider som bendsler og taklinger.