Kuntøye, øye på tau, laget ved at tampene av to tau blir lagt forbi hverandre og hver tamp spleiset inn på det andre tauet, slik at det blir dobbelt tau mellom spleisene.