pålestikk

Pålestikket er en svært sikker og anvendelig knute som samtidig er veldig enkel å åpne selv når den har vært utsatt for høy belastning
Pålestikket brukes blant annet for å feste et fortøyningstau til en påle. Man slår stikket først, og trer løkken over pålen (eller pullerten).

Artikkelstart

Pålestikk er en knute i løkkefamilien, som særlig benyttes til sjøs for å feste tauet i et objekt, for eksempel rundt en påle eller gjennom et øye eller ring.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk: Bowline

ABoK: 1010

Pålestikkets store fordel er at det holder en hvilken som helst belastning og likevel er lett å løsne. Den er derfor den foretrukne knuten når en løkke i enden av et tau kan løse jobben. Det er imidlertid en forutsetning at tauet er uten belastning når man skal slå og løsne knuten.

Pålestikket er den sentrale knuten i løkkefamilien, og utgangspunkt for en rekke forskjellige varianter.

Bruksområde

Pålestikket brukes mest typisk til å feste tauet til et annet objekt, for eksempel en fortøyningspullert, et tre, en fortøyningsring, til maljen i et seil eller til en takgrind på en bil. Den er en svært anvendelig knute til nesten alle tilfeller der man trenger en løkke i enden av et tau og der tauet er uten belastning når du slår knuten. Pålestikket brukes normalt i enden av et tau, men det finnes varianter (pålestikk på bukten/dobbelt pålestikk) som kan slås i midten av en taulengde.

Oppbygning

(1) Form et øye (dammen) et stykke inn på tauet fra tampen. Tampen skal ligge over faste part. Hold den i knutepunktet med den ene hånden med tommel på oversiden. (2) Tre tampen (slangen) opp av øyet, rundt den stående parten (prinsessen), og (3) ned gjennom løkken igjen. (4) Stram knopen ved å trekke i tamp og løkke med den ene hånden, og i stående part med den andre. (5) Den enkleste måten å løsne et pålestikk på er å «knekke nakken» på den: Trekk bukten mot stående part, og dytt stående part inn i bukten. Da løsnes knopen nok til at resten går av seg selv.
Pålestikk, vanlig metode
Av .

Det sentrale med pålestikket er at knuten låses (beknipes) av øyet i knuten. Jo mer belastning, jo sterkere kniper øyet, og jo mer belastning tåler løkken uten at knuten glir. Tampens tørn rundt stående part er kun for å stabilisere øyet og tampen. Denne siste delen av pålestikket kan med andre ord erstattes av for eksempel en surring (bendsling).

Teknisk sett er pålestikket nesten identisk med flaggstikk. Men mens pålestikket slås i enden av et tau, skjøter flaggstikket to tau. Selve låsen virker også noe forskjellig for de to stikkene, ettersom flaggstikket har to trekkpunkt, mens pålestikket har tre.

Styrker og svakheter

Pålestikket er svært populært, fordi knuten har mange styrker og er både elegant, effektiv og sikker: Jo mer belastning knuten får, jo hardere bekniper den. Dermed behøver man ikke bekymre seg for om et pålestikk tåler belastningen det påføres. Den er rask å slå for den øvede, men er samtidig svært lett å demontere selv når den har vært tungt belastet.

Pålestikket har knapt noen svakheter, bortsett fra at det er endel situasjoner der den ikke kan brukes siden den ikke kan slås, justeres eller løsnes under belastning. Den kan potensielt også ristes opp dersom den er helt uten belastning. Den er derfor ikke foretrukket til fjellklatring, men noen utviklede varianter er gode for det også.

Hvordan slå et pålestikk

Pålestikket kan slås på flere måter. Et kriterium for hvilken metode som velges er om den skal rundt en «åpen» forankring, som en pullert, et kryssholt eller enden av en takgrind, eller «lukkede» fester, som gjennom en ring, rundt et høyt tre eller inne på en takgrind. Ved åpen forankring slås pålestikket på forhånd i enden av tauet og tres siden over forankringen. Ved lukkede fester må man først tre den gjennom eller rundt festet, og siden slå stikket.

Det viktige er å kunne en metode virkelig godt, slik at man kan slå den på forutsigbar tid, i forskjellige situasjoner, særlig med løkken både mot seg og fra seg.

Den mest oversiktlige metoden, som ofte læres av nybegynnere, illustreres gjerne med en historie om slanger, dammer og prinsesser (eller et tre), der slangen kommer opp av dammen, går rundt prinsessa (eller treet), og forsvinner ned i dammen igjen:

 1. Form et øye (dammen) et stykke inn på tauet fra tampen. Tampen skal ligge over faste part. Hold den i knutepunktet med den ene hånden med tommel på oversiden.
 2. Tre tampen (slangen) opp av øyet, rundt den stående parten (prinsessen), og
 3. ned gjennom løkken igjen.
 4. Stram knopen ved å trekke i tamp og løkke med den ene hånden, og i stående part med den andre.

Løsne pålestikk

(1) Høyrehendte holder faste part i venstre hånd og tampen i høyre (venstrehendte motsatt). (2) og (3) Legg tampen over faste part og vri, samtidig som du hjelper til med venstre hånd
Sjømannsmetoden 1_2
Av /Handverk.

Den enkleste måten å løsne et pålestikk på er å «knekke nakken» på den. Med andre ord: Trekk bukten mot stående part, og dytt stående part inn i bukten. Da løsnes knopen nok til at resten går av seg selv.

Andre metoder

Det finnes raskere og smartere måter å slå pålestikk på. Hvilken metode man benytter avhenger særlig av hvilken metode man har øvd seg på, men også hvilken situasjon man slår knuten i. De to vanligste er standardmetoden for sjøfolk, og å slå pålestikk med løkken fra seg.

Sjømannsmetoden

(4) og (5): Fullfør ved å føre tampen under faste part og tilbake gjennom øyet.

/Handverk.

Sjømannsmetoden krever litt mer trening, men er en langt raskere og bedre metode for å slå pålestikk, og er standardmetode for de fleste tauverksfolk.

 1. Høyrehendte holder faste part i venstre hånd og tampen i høyre (venstrehendte motsatt).
 2. Legg tampen over faste part og vri, samtidig som du hjelper til med venstre hånd, slik at tampen kommer opp av et øye i faste part i en sammenhengende bevegelse.
 3. Fullfør ved å føre tampen under faste part og tilbake gjennom øyet.

Med denne metoden kan man også slå pålestikket med én hånd. Dersom det er null fare for brå belastning av tauet, kan man bruke hele hånden sammen med tampen for vri faste part til et øye.

Pålestikk med løkken fra deg/tampen mot deg

(1) Trekk tampen gjennom fortøyningsring eller lignende. Med tampen kryss faste part på undersiden og slå et halvstikk. Trekk deretter hardt i tampen. (2) Halvstikket kollapser da og blir i stedet til både «slange», «dam» og «prinsesse». Det kan være nyttig å hjelpe kollapsen med en hånd. (3) Fullfør ved å føre tampen under faste part og tilbake gjennom «dammen».

Pålestikk med løkken fra deg
Av .

Pålestikk kan også slås med løkken fra deg og tampen mot deg. Dette er den mest effektive metoden når man skal bruke pålestikket på et «lukket» feste, slik som en fortøyningsring, som man er vendt mot med ansiktet.

 1. Trekk tampen gjennom fortøyningsring eller lignende. Med tampen kryss faste part på undersiden og slå et halvstikk. Trekk deretter hardt i tampen.
 2. Halvstikket kollapser da og blir i stedet til både «slange», «dam» og «prinsesse». Det kan være nyttig å hjelpe kollapsen med en hånd.
 3. Fullfør ved å føre tampen under faste part og tilbake gjennom «dammen».

Andre varianter av pålestikket

Pålestikket kan utvikles videre for å gjøre knuten enda tryggere eller mer praktisk for spesifikke formål.

Pålestikk med tilbakeført tamp

Pålestikk med tilbakeført tamp
/Handverk.

Pålestikk med tilbakeført tamp er en variant som sikrer tampen ytterligere, og brukes særlig til fjellklatring. På engelsk kalles denne Bowline with Parallel Ends eller Yosemite Bowline Yosemite-pålestikk»). Det siste navnet kommer av at Yosemite er et populært område for fjellklatring.

Vanlig pålestikk skal ikke brukes i klatring, fordi det kan ha en svakhet dersom det blir utsatt for risting når det ikke er belastning. Pålestikk med tilbakeført tamp fjerner denne svakheten og dessuten blir dette pålestikket enda lettere å åpne etter hard belastning, slik som etter gjentatte tunge fall under trening i sportsklatring. Den er også nyttig å bruke andre steder der belastningen veksler mye, slik som for eksempel den faste fortøyningslina på en jolle.

 1. Slå et vanlig pålestikk med faste part fra deg, ikke stram til.
 2. Før tampen under (venstre mot høyre) og tilbake over høyre side av løkken.
 3. Gå ned i løkken og følg faste part ut av stikket.

Dobbelt pålestikk/pålestikk på bukten

Dobbelt pålestikk: (1) Bruk bukten til å gjøre de første stegene i et pålestikk. (2) I stedet for å «gå rundt prinsessen» åpner du bukten og vrenger den tilbake rundt øyet.

Dobbelt pålestikk
Av .

Dobbelt pålestikk, også kjent som «pålestikk på bukten», er en variant som gir to løkker og kan slås enten midt på bukten eller nær enden av et tau. Den brukes der man vil bruke to løkker for å feste et tau, som på en klatrestandplass, og i hvilken som helst annen situasjon der man trenger to løkker. Løkkene kan brukes som en improvisert båtsmannsstol/klatresele for å heise noen opp i masta (men trippelt pålestikk er imidlertid enda bedre for dette). Slått på bukten av et tau og ved bruk av begge faste parter er den i prinsippet 100 prosent sikker, fordi knuten ikke har tamp.

 1. Bruk bukten til å gjøre de første stegene i et pålestikk.
 2. I stedet for å «gå rundt prinsessen» åpner du bukten og vrenger den tilbake rundt øyet.

På engelsk kalles denne pålestikkvarianten Bowline on the bight, og gir beundrende blikk både på grunn av den ytterst elegante måten den slås på og det lekre sluttresultatet.

Trippelt pålestikk

Trippelt pålestikk: (1) Slå pålestikket på normal måte, med det unntaket at man bruker bukten i stedet for tampen
(2) Ferdig trippelt pålestikk gir tre løkker. Lengden på løkkene kan justeres innbyrdes
Trippelt pålestikk
Av .

Trippelt pålestikk er en variant som gir tre løkker, og kan slås både på bukten og nær enden av et tau. Den kan brukes på for eksempel en klatrestandplass, til tre uavhengig forankringer. På engelsk kalles den Triple Bowline.

Trippelt pålestikk er kanskje den beste løsningen for en improvisert båtsmannsstol (en sele til å bli heist eller låret med). Av de forskjellige knutevariantene som kan brukes for formålet (pålestikk på bukten, portugisisk pålestikk, trippel åttetallsløkke med flere) er denne å foretrekke både fordi den er ganske greit å justere de innbyrdes løkkestørrelsene og fordi du får tre løkker (én rundt hvert bein og én rundt brystkassen) noe som gir komfort, sikkerhet og til og med gjør det mulig å heise eller låre en bevisstløs person.

 1. Bruk dobbelt tau (altså bukten) til å slå et vanlig pålestikk på det doble tauet. La løkkene være store, omtrent like lange som beinet ditt.
 2. Før bukten så langt gjennom at den blir til en ekstra løkke, som du lager nesten like lang som de to andre (de blir samtidig kortere).
 3. Tre begge beina gjennom den siste, korteste løkken, og ha de andre løkkene rundt hvert bein.
 4. Trekk selve knuten opp i brysthøyde, mens du justerer brystløkken kortere, så det blir relativt stramt rundt brystet, og dermed beinløkkene så lange at de først strammer rundt lårene når knuten er i brysthøyde.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Ashley, Clifford W. (1993) The Ashley Book of Knots. Faber and Faber. Først publisert i 1944, av Doubleday, Doran and Co.Inc, New York
 • Petersen, Johan J. (2015) Knuteboka – Stikk og bruk. Kagge forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg