Stikkbaut, tau med innspleiset øye i den ene enden, eller bare lagt dobbelt; brukes når råseil og gaffelseil reves. Når seilet er halt opp til råen eller ned til bommen, føres stikkbautet gjennom løyerter i det stående lik og rundt bom eller rånokk for å holde seilet fast.