Kalv, (sjøuttrykk), løst tvunnet kjerne av hamp, som av hensyn til bedre slagning legges i firslått tauverk og i ståltrådtau.