Kontratørn, bidevindsstikk, tørn som benyttes for å sikre fastgjøringen av tauverk, utføres ved at det som avslutning legges et halvstikk om den øvre ende av naglen eller om pulleren.