Flaggstikk, også kalt skostikk, skjøtstikk, knytting som brukes når to tauender med ulik tykkelse skal skjøtes sammen, eller for å gjøre fast en tautamp i et øye; f.eks. gjøre flagglinen fast til flaggets stropper.