Institusjoner i klassisk musikk

Kunstmusikk, musikk som, i motsetning til folkemusikk, skriver seg fra bestemte, navngitte komponister, og i sin tradisjonelle form er laget for konsertmessig fremførelse. Tidligere var kunstmusikken knyttet til kirke og adel eller overklassen, nå blir den støttet gjennom offentlige institusjoner (for eksempel orkestre, opera eller utdanningssystemer). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Trond Olav Svendsen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 59 artikler: