Vekstformer

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 47 artikler:

B

  1. busk

U

  1. urt