Rotklatrere, betegnelse på klatreplanter med stengler som festes til underlaget ved hjelp av korte birøtter, f.eks. bergflette (eføy).