Geofytt, flerårig urt som overlever ugunstige vekstperioder ved hjelp av underjordiske plantedeler (jordstengel, stengelknoll, løk, rotknoll), som de nye skuddene utvikler seg fra.