Klatreplanter, planter med så lang og tynn stengel at de må ha støtte for å holde seg opprette. Har gjerne slyngtråder, kroker, hefteskiver el.l. Klatrende vedplanter blir kalt lianer. Erteplanter, vinstokk, bergflette og villvin er klatreplanter. De tre sistnevnte er lianer.